Showing 17–32 of 48 results

Hóa chất công nghiệp

Hydrazine -N2H4

Hóa chất công nghiệp

Hydrogen peroxide – H2O2 (35- 50%)

Hóa chất công nghiệp

Javen – NaClO 10-12%

Hóa chất công nghiệp

Javen – NaClO 7-9%

Hóa chất công nghiệp

Kali Clorua – KCl

Hóa chất công nghiệp

Kẽm sunfat kĩ thuật ZnSO4.7H2O

Hóa chất công nghiệp

Mono Kali Photphat – M.K.P- KH2PO4

Hóa chất công nghiệp

Natri metabisulfit – Na2S2O5

Hóa chất công nghiệp

Natri Nitrat – NaNO3 99%

Hóa chất công nghiệp

Natri Nitrit – NaNO2 98%

Hóa chất công nghiệp

Natri Photphat – Na3PO4.12H2O

Hóa chất công nghiệp

Natri silicat – Na2SiO3

Hóa chất công nghiệp

Natri Sunfat – Na2SO4 99%

Hóa chất công nghiệp

Nhôm Hydroxit (bột nhôm)- Al(OH)3

Hóa chất công nghiệp

Nikel chloride – NiCl2 99%