Dinatri photphat – Na2HPO4.12H2O 98%

Công thức hóa học : Na2HPO4.12H2O

Tên hóa học : Sodium hydrogen phosphate, Disodium hydrogen orthophosphate, phosphate dibasic, disodium phosphate

Xuất xứ: Trung Quốc

Qui cách : 25 kg/ bao