Javen – NaClO 10-12%

Công thức hóa học : NaOCl

Tên hóa học ; Natri hypochlorit; Dịch tẩy trắng, Javen

Xuất xứ: Việt Nam

Tỷ trọng : 1,145 g/cm3

Qui cách : Can/phi/tank/xe téc 

Download: MSDS Javen 10% MSDS Javen 12%

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn ngay về sản phẩm và báo giá tốt nhất : 

Mr. Bùi Công Huy 
Tel: 0945609898
Email: huybc@vuhoangco.com.vn