Hệ thống XLNT Khu du lịch và thương mại Văn Giang

Tên Dự Án Hệ thống XLNT Khu du lịch và thương mại  Văn Giang – EcoPark, giai đoạn 1. Phạm vi công việc Thiết kế công nghệ và xây dựng, cung cấp, lắp đặt công nghệ, vận hành chạy thử và bàn giao Hệ thống XLNT Khu du lịch và thương mại  Văn Giang –[…]

Hệ thống xử lý nước thải nhà máy sữa Elovi

Tên Dự Án Hệ thống XLNT nhà máy sữa Elovi. Công suất Q = 500m3/ngày Phạm vi công việc Thiết kế, thi công lắp đặt phần công nghệ điện – điều khiển, vận hành và chuyển giao công nghệ. Chất lượng nước thải sau khi xử lý đạt QCVN 40-2011, mức B Địa điểm KCN[…]

Hệ thống XLNT KĐT Vinhomes Central Park

Tên Dự Án Hệ thống XLNT KĐT Vinhomes Central Park . Công suất Q = 6000m3/ngày và 7000m3/ngày Phạm vi công việc Tư vấn thiết kế thi công hệ thống xử lý nước thải công trình Vinhomes Central Park công suất 6000m3/ngày & 7000m3/ngày Địa điểm Vinhomes Central Park – Đường Nguyễn Hữu Cảnh –[…]

Hệ thống XLNT VinHome – Nguyễn Chí Thanh

Tên Dự Án Hệ thống XLNT VinHome – Nguyễn Chí Thanh . Công suất Q = 750m3/ngày Phạm vi công việc Thiết kế, thi công lắp đặt phần công nghệ điện – điều khiển, vận hành và chuyển giao công nghệ. Chất lượng nước thải sau khi xử lý đạt QCVN 40-2008, mức B Địa[…]

Hệ thống XLNT Bệnh viện Vinmec

Tên Dự Án Hệ thống XLNT Bệnh viện Vinmec – Phú Quốc . Công suất Q = 15x`0m3/ngày Phạm vi công việc Thiết kế, thi công lắp đặt phần công nghệ điện – điều khiển, vận hành và chuyển giao công nghệ. Chất lượng nước thải sau khi xử lý đạt QCVN 28-2010, mức B[…]

Hệ thống XLNT Khu du lịch Vinpearl – Phú Quốc

Tên Dự Án Hệ thống XLNT Khu du lịch Vinpearl – Phú Quốc . Công suất Q = 2000m3/ngày Phạm vi công việc Thiết kế, thi công lắp đặt phần công nghệ điện – điều khiển, vận hành và chuyển giao công nghệ. Chất lượng nước thải sau khi xử lý đạt QCVN 40-2011, mức[…]

Hệ thống XLNT nhà máy dệt may Yakjin Sài Gòn

Tên Dự Án Hệ thống XLNT nhà máy dệt may Yakjin Sài Gòn . Công suất Q = 300m3/ngày Phạm vi công việc Khảo sát thiết kế, thi công xây dựng, lắp đặt, vận hành và chuyển giao công nghệ đạt QCVN 40-2011, mức B Địa điểm KCN Đồng Xoài – Bình Phước Chủ đầu[…]

Hệ thống XLNT Bãi chôn lấp rác Kbec

Tên Dự Án Hệ thống XLNT Bãi chôn lấp rác Kbec . Công suất Q = 400m3/ngày Phạm vi công việc Tổng thầu thiết kế, thi công xây dựng, lắp đặt, vận hành và chuyển giao công nghệ hệ thống xử lý nước thải bãi chôn lấp rác Kbec đạt QCVN  7733, mức B. Địa[…]

Hệ thống XLNT nhà máy dệt nhuộm Jungwoo

Tên Dự Án  Hệ thống XLNT nhà máy dệt nhuộm Jungwoo ,Công suất Q = 4000m3/ngày Phạm vi công việc Tổng thầu thiết kế, thi công xây dựng, lắp đặt, vận hành và chuyển giao công nghệ hệ thống xử lý nước thải nhà máy Jungwoo đạt QCVN 40-2011, mức A. Địa điểm KCN Vinatex[…]

Hệ thống xử lý nhà máy dệt nhuộm SamilVina

Tên Dự Án  Hệ thống XLNT nhà máy dệt nhuộm Samilvina ,Công suất Q = 500m3/ngày Phạm vi công việc Tthiết kế và thi công hệ thống xử lý nước thải công suất 500m3/ngày đêm  đạt QCVN 40-2011, mức A. Địa điểm KCN Long Thành – Đồng Nai Chủ đầu tư Chủ đầu tư Công[…]