Showing all 13 results

Hóa chất công nghiệp điện tử hoặc đơn giản là hóa chất cho ngành điện tử. Khái niệm này thường hướng đến ý nghĩa nhắc đến các chất bán dẫn và bảng mạch in (PCB). Tuy nhiên thực tế định nghĩa này bao gồm chất bán dẫn, hóa chất xử lý bán dẫn và vật liệu đóng gói bán dẫn.

Các hóa chất xử lý bán dẫn bao gồm các loại khí đặc biệt, hóa chất ướt, photoresists, kim loại màng mỏng và bùn CMP.

Phân loại hóa chất ngành điện tử

Có rất nhiều loại hóa chất công nghiệp điện tử được sử dụng hiện nay. Các hóa chất điện tử bao gồm các hóa chất đặc biệt được sử dụng trong sản xuất mạch tích hợp hoặc chip silicon bao gồm cả tấm silicon, khí tự nhiên và khí đặc biệt, photoresists, hóa chất phụ trợ, hóa chất xử lý ướt, bùn CMP, màng mỏng kim loại, hóa chất và vật liệu mới như mạ đồng.

Các lớp hóa chất điện tử bao gồm:

  • Các loại khí sử dụng nhiều bao gồm nitơ, oxy, argon, helium và hydro.
  • Các chất khí dopants, bao gồm arsine, phosphine, bo trorlorua, boron trifluoride và dibo-rane.
  • Khí Etchant: bao gồm trorlorua bo, clo, triflorua clo, hydro chloride, hydrogen fluoride, nitro trifluoride, silicon tetrafluoride, lưu huỳnh hexafluoride, tetra-fluoromethane, trifluoromethane, difluoromethane, fluoromethane, hexafluoroethane, pentafluoroethane, octafluoropropan và octafluorocyclobutan.
  • Hóa chất lắng đọng hơi hóa chất (CVD): bao gồm silan, dichlorosilan, trichlorosi-lane, silicon tetraclorua, disilan, tetraetylorthosilicate, silic tetrafluoride, metyl-silan, germane, amoniac, nitrous oxide và vonfram hexafluoride.
  • Hóa chất ướt: bao gồm axít axetic, axeton, amoni florua, amoni hydroxit, axit clohydric, axit hydrofluoric, hydrogen peroxide, cồn isopropyl, axit nitric, axit photphoric và axit sulfuric.

Đơn vị phân phối hóa chất ngành điện tử uy tín, chất lượng

Vũ Hoàng là đơn vị có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực cung cấp hóa chất và xử lý nước thải. Với niềm tin và mong muốn mang lại dịch vụ tốt nhất, sản phẩm chất lượng nhất.

Hóa chất cho ngành điện tử sẽ phụ thuộc vào nguyên liệu đầu vào, quy trình- công nghệ sản xuất và chất lượng đầu ra. Để được hỗ trợ chi tiết vui lòng liên hệ với Vũ Hoàng để được tư vấn chuyên sâu:

Mr. Bùi Công Huy 
Tel: 0945609898
Email: huybc@vuhoangco.com.vn