Showing 1–16 of 128 results

Hãy lựa chọn loại hóa chất bạn cần và liên hệ ngay với chúng tôi để được phục vụ!

Hóa Chất ECOLAB - Bệnh Viện

22 Multi Quat Sanitizer

Hóa Chất ECOLAB - Bệnh Viện

AB Clean & Smooth

Hóa chất công nghiệp

Ammonium Bifluoride – NH4HF2

Hóa chất công nghiệp

Amoni Clorua – NH4Cl

Hóa chất công nghiệp

Amoni nhôm Sulfat – NH4Al(SO4)2

Hóa chất công nghiệp

Axit Citric – C6H8O7

Hóa chất công nghiệp

Axit Acetic – CH3COOH 99%

Hóa chất công nghiệp

Axit Boric – H3BO3

Hóa chất công nghiệp

Axit formic HCOOH 85%

Hóa chất công nghiệp

Axit HCl 30% – 32% -35%

Hóa chất công nghiệp

Axit Nitric-HNO3 68%

Hóa chất công nghiệp

Axit oxalic- H2C2O4 99,6%

Hóa chất công nghiệp

Axit Photphoric – H3PO4

Hóa chất công nghiệp

Axit Sulfamic – H3NSO3

Hóa chất công nghiệp

Axit Sulfuric – H2SO4

Hóa chất công nghiệp

Axit Sulfuric – H2SO4 98%