HCl 35% – Axit clohydric 35%

Công thức hóa học : HCl 
Tên hóa học : Axít clohiđric, Axít muriatic
Xuất xứ: Việt Nam
Tỷ trọng : 1,15 kg/lit
Qui cách : Can/phi/tank/xe téc
Download: MSDS HCl 35%

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn ngay về sản phẩm và báo giá tốt nhất : 

Mr. Bùi Công Huy 
Tel: 0945609898
Email: huybc@vuhoangco.com.vn