Showing all 8 results

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn ngay về sản phẩm và báo giá tốt nhất : 
Mr. Bùi Công Huy
Tel: 0945609898
Email: huybc@vuhoangco.com.vn
Mr. Đặng Duy Khánh
Tel: 01257829999
Email: khanhdd@vuhoangco.com.vn

Hóa chất công nghiệp

Javen – NaClO 10-12%

Hóa chất công nghiệp

Javen – NaClO 7-9%

Hóa chất công nghiệp

MAP – (NH4)H2PO4

Hóa chất dệt nhuộm

Natri Clorua – NaCl 99%

Hóa chất công nghiệp

Natri Sunfua – Đá thối – Na2S

Hóa chất công nghiệp

Phèn nhôm đơn Al2(SO4)3

Hóa chất công nghiệp

Soda ash light – Na2CO3

Hóa chất công nghiệp

Xút lỏng- NaOH 32% – 50%