Showing all 13 results

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn ngay về sản phẩm và báo giá tốt nhất : 
Mr. Bùi Công Huy
Tel: 0945609898
Email: huybc@vuhoangco.com.vn

Hóa chất công nghiệp

Bán Sodium hydrosulphide NaHS 70%

Hóa chất cho ngành giấy

Chất tăng bền cho giấy METRIX 64112

Hóa chất cho ngành giấy

Chất trợ bảo lưu CORE SHELL 61067

Hóa chất cho ngành giấy

Chất trợ bảo lưu Nalco Bulletin 61610

Hóa chất công nghiệp

Dicyandiamide 99.5% C2H4N4

Hóa chất công nghiệp

Javen – NaClO 10-12%

Hóa chất công nghiệp

Javen – NaClO 7-9%

Hóa chất công nghiệp

MAP – (NH4)H2PO4

Hóa chất công nghiệp

Na2CO3 Soda

Hóa chất dệt nhuộm

Natri Clorua – NaCl 99%

Hóa chất công nghiệp

Natri Sunfua – Đá thối – Na2S

Hóa chất công nghiệp

Phèn nhôm đơn Al2(SO4)3