Showing all 6 results

Hóa chất lọc RO – Chống cáu cặn RO

Hóa chất chống cáu cặn RO được sử dụng để ngăn chặn sự co giãn và tắc nghẽn của màng RO. Nguyên nhân cáu cặn RO có thể bao gồm sự tắc nghẽn khoáng chất. Như canxi sunfat, canxi cacbonat, bari sulfat, silica, canxi florua và strontium sulfate. Vì vậy hóa chất chống cáu cặn RO nên được thêm vào  trước khi đến màng RO để phá vỡ các kết tủa sunfat, canxi cacbonat và các khoáng chất khác.

Hóa chất chống cáu cặn RO. Được sử dụng để xử lý nước cấp chất lượng rất kém với tốc độ thu hồi rất cao. Khi được sử dụng đúng cách, hóa chất chống cáu cặn sẽ kéo dài thời gian giữa các lần làm sạch màng.  Từ vài tuần đến vài năm trong một số trường hợp. Nếu không có hóa chất chống cáu cặn. Hệ thống màng sẽ không thể hoạt động hiệu quả trong quá trình xử lý nước.

Liên hệ để được tư vấn về sản phẩm ngay

Mr. Đặng Khắc Kiên

Tel: 0973622733

Email: kiendk@vuhoangco.com.vn

Hóa chất xử lý cáu cặn ăn mòn Nalco

Hóa chất chống cáu cặn cho màng R.O – Nalco PC191T

Hóa chất xử lý cáu cặn ăn mòn Nalco

Hóa chất diệt vi sinh cho màng R.O – Nalco PC-11

Hóa chất xử lý cáu cặn ăn mòn Nalco

Hóa chất làm sạch màng R.O – Nalco PC-77