Natri metabisulfit – Na2S2O5

Công thức hóa học : Na2S2O5

Tên hóa học : Sodium Metabisulfite, Natri Metabisunfit

Xuất xứ: Thái Lan, Ý, Trung Quốc

Qui cách : 25 kg/ bao