Hydrazine -N2H4

Công thức hóa học : N2H4

Tên hóa học : Hydrazine

Xuất xứ: Đức

Qui cách : 200 kg/ thùng