Showing all 6 results

Liên hệ để được tư vấn về sản phẩm ngay

Mr. Đặng Khắc Kiên

Tel: 0973622733

Email: kiendk@vuhoangco.com.vn

Hóa chất xử lý cáu cặn ăn mòn Nalco

Hóa chất khử bọt cho nước thải – Nalco 71D5 Plus

Hóa chất xử lý cáu cặn ăn mòn Nalco

Polymer Anion – Nalco 9901

Hóa chất xử lý cáu cặn ăn mòn Nalco

Polymer Anion, xử lý nước thải nhiễm sơn – Nalco 625

Hóa chất xử lý cáu cặn ăn mòn Nalco

Polymer Cation Nalco 9916

Hóa chất xử lý cáu cặn ăn mòn Nalco

Polymer Cation, xử lý nước thải nhiễm sơn – Nalco 71308