Showing all 2 results

Vũ Hoàng phân phối độc quyền các Hóa chất cho ngành giấy của Tập đoàn Ecolab (Mỹ) bao gồm:

– Hóa Chất Chống Thấm
– Hóa Chất Phá Bọt
– Hóa Chất Tăng Bền
– Hóa Chất Trợ Bảo Lưu

Mr. Ngô Quang Trường
Tel: 0986754511
Email: truongnq@vuhoangco.com.vn