Kali Clorua – KCl ứng dụng và địa chỉ bán Kali Clorua uy tín

Công thức hóa học : KCl 

Tên hóa học : Kali Clorua – Potassium Chloride

Xuất xứ: Việt Nam, Nga, Đức, Trung Quốc

Qui cách : 25 – 50 kg/ bao