Showing all 14 results

Vũ Hoàng là nhà phân phối độc quyền của tập đoàn ECOLAB chuyên cung cấp các sản phẩm hóa chất vệ sinh, tẩy rửa dành cho khách sạn.

Xin vui lòng liên hệ ngay để được tư vấn. Chúng tôi luôn sẵn lòng được giải quyết các khó khăn của bạn!

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn ngay về sản phẩm: 

Mr. Lê Đình Long
Tel: 0975684689
Email: longld@vuhoangco.com.vn

Hóa Chất Vệ Sinh Buồng Phòng

 • Lau Sàn: Mopdressing A, Oasis Pro 16 Orange, Floordress R600, Laven Fresh, Jusmin Fresh, Future DC
 • Lau Kính: Oasis Pro 41 Glass, Migralo
 • Xịt Phòng Khử Mùi: Oasis Pro Orchard Mist, Oasis Pro Morning Breeze
 • Vệ Sinh Toilet: Pilax 130, Sanigard, Oasis Pro 70
 • Vệ Sinh Đặc Biệt: Lemon Eze, Mikro-Quat, Ceramic
 • Đánh Bóng Bề Mặt: Cleaner & Polish, Paraffin, Deep Gloss

Hóa Chất Bảo Dưỡng Sàn

 • Đánh Bóng Sàn: Granite Polishing Cream, Marble Polishing Compound
 • Bảo Dưỡng Sàn Đá: Recover Spray Buff, Natural Stone Medic C&M, Nettoclar Rapid
 • Bóc Sàn: Carestrip NR 10l, Histrip ES 1g
 • Phủ Bóng Sàn: Gemstar Laser 1g, Duraglos 1g
 • Giặt Thảm: Floordress T500, Floordress T510

Hóa Chất ECOLAB - Bệnh Viện

AB Clean & Soap

Hóa Chất ECOLAB - Bệnh Viện

Deep Gloss

Hóa Chất ECOLAB - Bệnh Viện

Floordress T500

Hóa Chất ECOLAB - Bệnh Viện

Floordress T510

Hóa Chất ECOLAB - Bệnh Viện

Future DC

Hóa Chất ECOLAB - Bệnh Viện

Lemon Eze

Hóa Chất ECOLAB - Bệnh Viện

Lime Away

Hóa Chất ECOLAB - Bệnh Viện

Miraglo

Hóa Chất ECOLAB - Khu Công Nghiệp

Oasis Pro Morning Breeze

Hóa Chất ECOLAB - Bệnh Viện

Paraffin

Hóa Chất ECOLAB - Bệnh Viện

Relaxing Spa

Hóa Chất ECOLAB - Bệnh Viện

Sanigard

Hóa Chất ECOLAB - Bệnh Viện

Stone Medic Marble Polishing Compound

Hóa Chất ECOLAB - Bệnh Viện

Topax 66