Hóa Chất PAC-HB 31% Việt Trì (Poly Aluminium Chloride) giá rẻ miền Bắc