Showing all 3 results

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn ngay về sản phẩm và báo giá tốt nhất : 
Mr. Bùi Công Huy
Tel: 0945609898
Email: huybc@vuhoangco.com.vn

Hóa chất công nghiệp

Axit Sulfuric – H2SO4

Hóa chất công nghiệp

HCl 35% – Axit clohydric 35%

Hóa chất công nghiệp

Natri Sunfua – Đá thối – Na2S