Ngành Hóa Chất – Sự chuyển mình

Ngành hóa chất tại Việt Nam khởi đầu bắt đầu từ thời kháng chiến chống Pháp. Khi đó do điều kiện sản xuất còn thiếu thốn, nên việc sản xuất còn manh mún. Các loại hóa chất công nghiệp chủ yếu được sản xuất là xút, acid (axít), phân lân để dùng cho các ngành cơ[…]

Giải thưởng Lao động sáng tạo năm 2017

BCH Công đoàn Công ty trân trọng thông báo tin vui: Đồng chí Nguyễn Mậu Hoàng (Nhân viên KCS – Phòng Kiểm soát nhà máy) đã được Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh ký quyết định tặng Bằng khen “Lao động sáng tạo năm 2017” đối với sáng kiến cải tiến “Chuyển cặn PAC 17%[…]