Javen – NaClO 7-9%

Công thức hóa học : NaOCl
Tên hóa học : Natri hypochlorit; Dịch tẩy trắng, Javen
Xuất xứ: Việt Nam
Tỷ trọng : 1,120 g/cm3
Qui cách : Can/phi/tank/xe téc 
Download: MSDS Javen 7%

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn ngay về sản phẩm và báo giá tốt nhất : 

Mr. Bùi Công Huy 
Tel: 0945609898
Email: huybc@vuhoangco.com.vn