THÔNG BÁO NHÂN SỰ NGUYỄN THANH HIẾU NGHỈ VIỆC

THÔNG BÁO

V/v: Nhân sự nghỉ việc

           

Kính gửi:Quý khách hàng

  • Quý đối tác

 

Công ty TNHH Công nghệ Hóa chất và Môi trường Vũ Hoàng xin chân thành cảm ơn sự hợp tác và tin cậy của Quý khách hàng, Quý đối tác trong thời gian qua.

Công ty TNHH Công nghệ Hóa chất và Môi trường Vũ Hoàng xin trân trọng thông báo tới Quý khách hàng và Quý đối tác về nhân sự của Công ty đã nghỉ việc như sau:

Họ và tên: Nguyễn Thanh Hiếu

Ngày sinh: 17/3/1987                              CMND số: 145343148

Địa chỉ: Thôn Công Luận 1, TT Văn Giang-huyện Văn Giang – tỉnh Hưng Yên

Chức vụ: Trưởng phòng phát triển dự án

Ngày nghỉ việc: 17/8/2022.

Mọi giao dịch giữa ông Nguyễn Thanh Hiếu với Quý khách hàng và Quý đối tác dưới danh nghĩa Công ty TNHH Công nghệ Hóa chất và Môi trường Vũ Hoàng kể từ ngày 17/8/2022 trở đi là không hợp pháp. Công ty chúng tôi không chịu trách nhiệm về mọi giao dịch với tư cách cá nhân ông Nguyễn Thanh Hiếu trước, trong và sau thời điểm nêu trên.

Quý khách hàng và Quý đối tác cần liên hệ công việc với Công ty TNHH Công nghệ Hóa chất và Môi trường Vũ Hoàng, vui lòng phản hồi đến số điện thoại: 0243382999 (máy lẻ 300).

Vậy xin thông báo để Quý khách hàng và Quý đối tác biết và rất mong nhận được sự hợp tác !