Tuyển dụng nhân viên kinh doanh

Công ty TNHH Công nghệ Hóa chất và môi trường Vũ Hoàng tuyển dụng nhân viên kinh doanh Mô tả Công việc Lập kế hoạch kinh doanh theo tuần, tháng. Tìm kiếm khách hàng mới Gọi điện, gặp gỡ giới thiệu dịch vụ đến đối tác. Đàm phán, thương thuyết, ký kết hợp đồng với khách hàng[…]