Thuốc tím – KMnO4

Công thức hóa học : KMnO4

Tên hóa học :Potassium permanganate

Xuất xứ: Trung Quốc

Qui cách : 50kg/ thùng