Sodium Tripoly Phosphate – Na5P3O10

Công thức hóa học : Na5P3O10

Tên hóa học : sodium tripoly phosphate

Xuất xứ : Trung Quốc

Qui cách : 25kg/bag