Sắt sunphat – FeSO4

Công thức hóa học : FeSO4

Tên hóa học :  Ferrous Sulphate

Xuất xứ: Trung Quốc 

Nồng độ : 98%

Qui cách : 25 kg/ bao