Relaxing Spa

Relaxing Spa là chất làm mát không khí và chất khử mùi đặc biệt được chế tạo đặc biệt mang đến mùi hương thơm mát lâu dài.

o Trung hòa mùi và tạo cảm giác sạch sẽ

o Các loại nước hoa hấp dẫn

o Các tùy chọn cường độ và điều chỉnh

Sử dụng:

• Làm dịu mùi trong khu vực sảnh khách sạn đồng thời mang tới mùi hương sạch sẽ và dài lâu