Polymer Cation, xử lý nước thải nhiễm sơn – Nalco 71308

Tên thường gọi : Nalco 71308

Xuất xứ : USA

Qui cách : 25kg/can

Product Description

Polymer Cation, xử lý nước thải nhiễm sơn – Nalco 71308

Xử lý nước thải ngành sơn