Polymer Cation

Công thức hóa học : (-CH2CHCONH2-)n

Tên hóa học : Polymer cation – Specfloc KMR

Xuất xứ: Anh

Tỷ trọng : 

Qui cách : 25 kg/bao