Polymer Anion, xử lý nước thải nhiễm sơn – Nalco 625

Tên thường gọi : Nalco 625

Xuất xứ : USA

Qui cách : 25kg/can