Polymer Anion – Nalco 9901

Product Description

OPTIMER 9901 là một hóa chất polymer keo tụ anion được nghiên cứu phát triển để tăng cường khả năng loại bỏ các chất rắn lơ lửng trong xử lý nước công nghiệp và đô thị. Sản phẩm này có thể được sử dụng như một chất trợ động trong các quá trình đông tụ và làm mềm kết tủa. Nó cũng có thể được sử dụng hiệu quả trong xử lý nước cấp và nước thải, bùn thải, ép bùn. Hóa chất keo tụ Optimer anion Nalco 9901 hoạt động hiệu quả trong khoảng pH 6.0 – 9.0

Tính chất vật lý và hóa học:  

  • Polymer Anion – Nalco 9901 có dạng bột màu trắng, có mùi nhẹ.
  • Tỷ trọng:  45.3 lb/ft3 (0.72 gm/cc)
  • Tan hoàn toàn trong nước
  • pH (1 %) 5.5 – 7.5