Phân phối Polymer Anion KMR

Công thức hóa học : Polymer Anion A1110

Tên hóa học : SPECFLOC A-1110 HMW Flocculant

Xuất xứ: Anh KMR

Tỷ trọng : 

Qui cách : 25 kg/bao