PAC lỏng Việt Trì 10% -17% – Poly Aluminium Chloride

Công thức hóa học : Al2(OH)nCl6-n]m
Tên hóa học : Poly Aluminium Chloride; PAC; Chất keo tụ, tạo bông
Xuất xứ: Việt Nam (chất lượng cao – giá thành cạnh tranh so với PAC TQ)
Tỷ trọng: 1.2 – 1.4
Qui cách : Can/phuy/tank/xe téc
Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn ngay về sản phẩm và báo giá tốt nhất : 
Mr. Bùi Công Huy 
Tel: 0945609898
Email: huybc@vuhoangco.com.vn