Amoni Clorua – NH4Cl

Công thức hóa học : NH4Cl

Tên hóa học :Amoni Clorua, Ammonium Cloride

Xuất xứ: Trung Quốc

Qui cách : 25 kg/bao