Natri Sunfua – Đá thối – Na2S

Công thức hóa học : Na2S

Tên hóa học : sodium sulfide, Sodium Sulfur, Đinatri sulfua

Xuất xứ: Trung Quốc

Qui cách : 25 kg/ bao