Natri Sunfat – Na2SO4 99%

Công thức hóa học : Na2SO4

Tên hóa học : Sodium Sulfate, Natri sunfat

Xuất xứ : Việt Nam, Trung Quốc

Qui cách : 25 -50 kg/bag