Natri silicat – Na2SiO3

Công thức hóa học : Na2SiO3

Tên hóa học : Natri Silicat, Sodium Silicate

Xuất xứ: Trung Quốc

Qui cách : 30kg/can

Product Description

Natri silicat – Na2SiO3

Tính chất vật lý: Chất lỏng đồng nhất, sánh , trong suốt, cho phép màu trắng đục hoặc ngà vàng

Tính chất hóa học: 

Natri Silicat thường được điều chế bằng phản ứng trong pha lỏng hoặc pha rắn. Cả hai quá trình đều sử dụng NaOH và SiO2 làm nguyên liệu đầu vào.

Pha Lỏng

Hỗn hợp của NaOH, SiO2 và nước được trộn lẫn trong bể trộn và dẫn qua thiết bị phản ứng để tạo hơi. Phản ứng sẽ diễn ra như sau:

{\displaystyle {\ce {{\mathit {n}}{SiO2}+2NaOH->Na2O.{\mathit {n}}{SiO2}+H2O}}}

Pha rắn (có gia nhiệt)

Na2CO3 and Na2SO4 tan chảy ở nhiệt thấp hơn SiO2 rất nhiều (<900°C vs >1600°C). Khi cả hai chất tan chảy, SiO2 sẽ hòa tan trong dung dịch nóng chảy để tạo ra Na2SiO3

{\displaystyle {\ce {{Na2CO3}+{\mathit {x}}SiO2->{(Na2O).(SiO2)_{\mathit {x}}}+CO2}}}
2 Na2SO4 + C + 2 SiO2 → 2 Na2SiO3 + 2 SO2 + CO2
  • Sử dụng trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau : Sản xuất chất tẩy rủa , silicagel , làm keo gián , xử lý nước , phụ gia trong sản xuất gốm xứ , xi măng , trong công nghiệp dệt nhuộm , sản xuất giấy .
  • Chế tạo xi măng chịu axít, sơn silicat, men lạnh , chế tạo các hợp chất silicat rỗng phục vụ cho việc lọc các hợp chất khác
  • Chế tạo vật liệu chịu nhiệt , cách âm , chất cách điện , chất bọc que hàn điện
    vật liệu xây dựng , keo dán , chất độn , giấy carton, , các điện cực dương kim loại nhẹ , các chất không thấm khí , chất độn hoặc sử dụng ở dạng tấm làm vật liệu chống ăn mòn

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Natri silicat – Na2SiO3”

Your email address will not be published. Required fields are marked *