Natri Photphat – Na3PO4.12H2O

Công thức hóa học : Na3PO4.12H2O
Tên hóa học : Trisodium phosphate
Xuất xứ: Trung Quốc
Qui cách : 25 kg/ bao
Download: MSDS Na3PO4.12H2O

Liên hệ mua hàng:

Mr. Huy: 0945609898
Email: vuhoang@vuhoangco.com.vn