Natri Photphat – Na3PO4.12H2O

Công thức hóa học : Na3PO4.12H2O

Tên hóa học : Trisodium phosphate

Xuất xứ: Trung Quốc

Qui cách : 25 kg/ bao

Product Description

Tính chất vật lý:

– Tinh thể màu trắng

– Dễ hoà tan trong nước, dung dịch có tính bazơ

– Khi gặp nhiệt độ cao dễ dàng mất các phân tử nước

Tính chất hóa học: 

Na3PO4  được sản xuất bằng cách trung hòa axit photphoric sử dụng NaOH, thường với Na2CO3. Với  Na2CO3 chỉ có thể tạo ra Na2HPO4:

Na2CO3 + H3PO4 → Na2HPO4 + CO2 + H2O
Na2HPO4 + NaOH → Na3PO4 + H2O

Na3PO4.12H2O thường được dùng để xử lý nước nồi hơi, dầu máy, làm mềm nước.

PHIẾU AN TOÀN HÓA CHẤT

NATRI PHOTPHAT

Số CAS: 7601-54-9 Số UN:

Số đăng ký EC:

Số chỉ thị nguy hiểm của các tổ chức xếp loại (nếu có): Số đăng ký danh mục Quốc gia khác (nếu có):

I. NHẬN DẠNG HÓA CHẤT
– Tên thường gọi của chất: Natri PhotphatMã sản phẩm: không có
– Tên thương mại: Natri Photphat
– Tên khác: Trinatri Photphat
Tên nhà cung cấp hoặc nhập khẩu, địa chỉ:

Công ty TNHH Công nghệ Hóa Chất

và Môi Trường Vũ Hoàng

Lô H1-2 KCN Đại Đồng – Hoàn Sơn – Xã Tri Phương – Huyện Tiên Du – Tỉnh Bắc Ninh

ĐT: 043 641 7588

Fax: 043 540 2666

Email: vuhoangco.com.vn

Địa chỉ liên hệ trong trường hợp khẩn cấp:

Công ty TNHH Công nghệ Hóa Chất

 và Môi Trường Vũ Hoàng

Lô H1-2 KCN Đại Đồng – Hoàn Sơn – Xã Tri Phương – Huyện Tiên Du – Tỉnh Bắc Ninh

ĐT: 043 641 7588

Fax: 043 540 2666

Email: vuhoangco.com.vn

– Tên nhà sản xuất và địa chỉ:
– Mục đích sử dụng: Hóa chất sử dụng cho công nghiệp
II. THÔNG TIN VỀ THÀNH PHẦN CÁC CHẤT
Tên thành phần nguy hiểmSố CASCông thức hóa họcHàm lượng

(% theo trọng lượng)

Natri Photphat7601-54-9Na3PO498.3%
III. NHẬN DẠNG ĐẶC TÍNH NGUY HIỂM CỦA HÓA CHẤT