Natri Photphat – Na3PO4.12H2O

Công thức hóa học : Na3PO4.12H2O

Tên hóa học : Trisodium phosphate

Xuất xứ: Trung Quốc

Qui cách : 25 kg/ bao