Natri Nitrit – NaNO2 98%

Công thức hóa học : NaNO2

Tên hóa học : Natri Nitrit- Sodium Nitrit

Xuất xứ: Trung Quốc

Qui cách : 25 – 50 kg/ bao