Natri Clorua – NaCl 99%

Công thức hóa học : NaCl

Tên hóa học : Muối ăn, Natri Clorua, Muối công nghiệp, 

Xuất xứ: Trung Quốc

Qui cách : 50 kg/bao