Natri bicacbonat – NaHCO3 99%

Công thức hóa học : NaHCO3
Tên hóa học : Natri Hidrocacbonat – Natri Bicacbonat – Sodium Bicarbonate
Xuất xứ: Trung Quốc
Qui cách : 25 kg/ bao
Download: MSDS NaHCO3 99%

Liên hệ mua hàng:

Mr. Huy: 0945609898
Email: vuhoang@vuhoangco.com.vn