Natri bicacbonat – NaHCO3 99%

Công thức hóa học : NaHCO3

Tên hóa học : Natri Hidrocacbonat – Natri Bicacbonat – Sodium Bicarbonate

Xuất xứ: Trung Quốc

Qui cách : 25 kg/ bao