Hóa chất xử lý vi sinh cho tháp giải nhiệt – Nalco ST70

Tên Thường gọi : Nalco ST70

Xuất xứ: USA

Qui cách : 25kg/can