Hóa chất diệt vi sinh cho màng R.O – Nalco PC-11

Tên thường gọi : Nalco PC-11

Xuất xứ : USA

Qui cách : 25kg/can