Hóa chất xử lý vi sinh cho hệ thống Thanh trùng – Nalco 7342

Tên thường gọi : Nalco 7342

Xuất xứ : USA

Qui cách : 25kg/can

Product Description

Hóa chất xử lý vi sinh cho hệ thống Thanh trùng – Nalco 7342

Xử lý vi sinh cho hệ Thanh trùng