Hóa chất xử lý vi sinh cho tháp giải nhiệt- Nalco 7330

Tên thường gọi : Nalco 7330

Xuất xứ : USA

Qui cách : 25kg/can

Product Description

Hóa chất vi sinh cho tháp giải nhiệt- Nalco 7330

Tính chất vật lý, ngoại quan : Có dạng lỏng, màu vàng xanh nhạt cho đến màu xanh, có mùi nhẹ

Diệt vi sinh trong tháp giải nhiệt