Hóa chất khử bọt cho nước thải – Nalco 71D5 Plus

Tên thường gọi : Nalco 71D5 PLUS

Xuất xứ : USA

Qui cách : 25kg/can