Hóa chất chống cáu cặn cho tháp giải nhiệt-Nalco 3DT104

Tên Thường Gọi : Nalco 3DT104

Xuất xứ : USA

Qui cách : 25kg/can