Sodium Hydrosulfite – Na2S2O4

Công thức hóa học : Na2S2O4

Tên hóa học : Sodium Hydrosulfite – Natri Dithionite – Sodium dithionite 

Tên gọi khác: Tẩy đường

Xuất xứ: Trung Quốc

Qui cách : 50 kg/ can