Sodium Thiosulfate Pentanhydrate- Na2S2O3.5H2O

Công thức hóa học : Na2S2O3.5 H2O

Tên hóa học :Sodium Thiosulfate, Natri thiosunfate

Xuất xứ : Trung Quốc

Qui cách: 25kg/bag