Soda ash light – Na2CO3

Công thức hóa học : Na2CO3

Tên hóa học : Sodium carbonat, cacbonat natri. Soda ash light, natri carbonat

Xuất xứ: Trung Quốc

Qui cách : 40 kg/ bao