MAP – (NH4)H2PO4

Công thức hóa học : NH4H2PO4

Tên hóa học : monoammonium phosphate (MAP)

Xuất xứ: Trung Quốc

Qui cách : 25- 50 kg/ bao