Hóa chất xử lý vi sinh cho hệ thống Thanh trùng – Nalco 3935

Tên thường gọi : Nalco 3935

Xuất xứ : USA

Qui cách : 25kg/can